Sociální sítě k podnikání patří. I s nízkým rozpočtem vás zviditelní.

Sociální sítě jsou skutečně efektivními nástroji externí komunikace. Příliš mnoho firem je ale nechápe, nerozumí jejich skutečným možnostem, ale také nárokům na provoz a na údržbu. Teprve uvědomíme-li si je, bude efektivita prezentace skutečná.

Průběh spolupráce

insert image

Kontrola nastavení a propojení

Kontrola nastavení a propojení firemní stránky včetně Business Managera. Vyhotovení komunikace v době nepřítomnosti nebo konverzních pixelů.

Tvorba obsahu nebo kampaní

Tvorba přínosného a zajímavého obsahu jménem firemní stránky. Vyhotovení propagací, jejich denní sledování a korekce v závislosti na úspěšnosti.

Korekce

Zajištění potřebných korekcí na provedené práci, které jsme se domluvili na samotném začátku spolupráce. Oboustranná spokojenost je pro mne klíčová a důležitá.

Analýza

Analýza dosavadních výsledků firemní stránky, komunikace, obsahu a především konverzí.

Sledování

Sledování vývoje firemní stránky, konverzí, propagací a interakcí. Důležitá data sleduji na denní bázi.

Ad hoc úkoly

Provedení dalších drobných ad hoc úkolů k vaší maximální spokojenosti.

Obsah 80/20

Při tvorbě obsahu se držím pravidla 80/20. Věřím, že sociální sítě musí uživatele bavit a zajímat. Tvorba pouze prodejních příspěvků nefunguje. Tzn. v 80 % tvořím příspěvky a obsah z daného oboru, rady a tipy, blogové příspěvky nebo třeba soutěže. Ve zbylých 20 % přicházejí na řadu prodejní příspěvky, příspěvky podporující propagaci nebo informativní obsah. 

A/B testování a sledování

Obsah a způsob doručování kampaní je vhodné testovat a zjišťovat tu nejvhodnější kombinaci. Při tvorbě kampaní využívám A/B testování společně s analýzou, jako je například časový rozvrh s nejvyšší mírou interakcí a testování vhodného rozpočtu do jednotlivých reklamních sestav. 

Sjednocená komunikace

Vašemu stylu komunikace musí uživatelé rozumět. Proto se zaměřuji na sjednocení stylu komunikace směrem k zákazníkovi, tvorbě automatických otázek a odpovědí v době nepřítomnosti. 

Zde se i například podílím na sjednocení firemní identity. Pro správné budování značky je sjednocená firemní identita na všech kanálech základem.

Zasvěcení do administrace

V podnikání je nutné s firemní stránkou neustále pracovat a budovat značku na jednotlivých platformách. Proto klienty, kteří si nemohou dovolit dlouhodobou spolupráci, zasvětím do základů administrace firemní stránky a tvorby propagace.