Jednám a funguji transparentně

Milan Fafek

m: (+420) 777 25 25 80

e: info@milanfafek.cz

ID schránky: uv5xwsn

IČ: 05774195– zapsán v živnostenském rejstříku. Nejsem plátce DPH.

Co umím?

insert image

Brainstorming

Před každým projektem studuji dosavadní výsledky a data. Data sbírá každý ale málokdo s nimi dále pracuje a těží z toho.

Facebook

Zaměřuji se na tvorbu kampaní pro šíření povědomí a zvyšování prodejů, tvorbu obsahu a správu firemních stránek.

Instagram

Tvořím marketingovou strategii, komunikaci, tvorbu obsahu, kompletní správu stránky a zaměřuji se na budování značky.

Shoptet

Na této platformě tvořím responzivní a provozu schopné e-shopy. HTML úpravy, optimalizace produktů a kategorií pro vyhledávače (SEO) a zajištění napojení doplňků.

WordPress

Vyhotovím moderní a responzivní webovou prezentaci na redakčním systému WordPress. Podpořím Vás, se zaškolením pro samostatnou práci v administraci webové stránky.

Pay per click

Při tvorbě prodejních kampaní v Google AdWords a Sklik se zaměřuji na konverze. Kampaně denně sleduji a testuji jejich vhodnost pro efektivní propagaci při vynaložení přiměřených nákladů.

Jak probíhá spolupráce?

insert image

Rozhovor

Zavoláme si, napíšeme si nebo se případně osobně setkáme pro domluvení spolupráce. Projdeme si a nastavíme vhodnou strategii pro růst Vaší značky případně zajištění Vašich potřeb.

Práce

Po úhradě zálohové faktury ve výši 50 % se vrhám do smluvené práce. Po celou dobu spolupráce jsem každý den k dispozici.

Korekce

Před dokončením spolupráce zasílám seznam provedených prací ke kontrole. Během kontroly testuji provedené změny a zajišťuji poslední korekce.

Záloha

Pro navázání spolupráce a zahájení prací vyžaduji úhradu zálohové faktury ve výši 50 %.

Reporting

Během spolupráce zasílám pravidelné týdenní reporty. Vždy máte přehled o provedených prací, o krocích které zbývají zpracovat a ostatní.

Úhrada

Po odsouhlasení provedených prací vystavuji konečnou fakturu k úhradě, poníženou o uhrazenou zálohu.